Skanlog Skandinavisk Logistik AS – VSD Logistics AS/VSD Logistics AB

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Logistikkselskap

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 26.03.2012

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Skanlog Skandinavisk Logistik AS (org. nr. 956512328) erverver samtlige aksjer i VSD Logistics AS (org. nr. 930356824) og VSD Logistics AB (org. nr. 556597-6981, Sverige)