Halvorsen Offshore AS – Inventa Power Package Services AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Olje-, gass- og energimarkedet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 23.03.2012

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Halvorsen Offshore AS (org. nr. 984680554) erverver samtlige aksjer i Inventa Power Package Services AS (org. nr. 976728548)