BIS Production Partner AS – Ildfast AS / Easy Trade AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Ildfaste og isolerende materialer

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 06.03.2012

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

BIS Production Partner AS (org. nr. 988996564) kjøper samtlige aksjer i Ildfast AS (org. nr. 950516216) og Easy Trade AS (org. nr. 991837469)