SalMar ASA – Villa Arctic AS ( deler av virksomheten )

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Fiskeoppdrett

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 29.02.2012

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

SalMar ASA (org. nr. 960514718) erverver deler av virksomheten i Villa Arctic AS (org. nr. 989865358)