P-SC 2011 Holding AB ( Alignment Systems Holding AB ) – Alignment Systems AB

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Utstyr til reperasjon og inspeksjon av ødelagte biler

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 20.02.2012

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

P-SC 2011 Holding AB ( Alignment Systems Holding AB ) (org. nr. 556855-4959, Sverige) erverver enekontroll over Alignment Systems AB (org. nr. 556695-7675, Sverige)