Hermansen Invest AS – Rimi Bjølsen ( del av ICA Norge AS)

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Dagligvarer

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 14.02.2012

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Hermansen Invest AS (Org.nr. 997861019) kjøper Rimi Bjølsen(org.nr.931186744) del av ICA Norge AS