Franzefoss Gjenvinning AS – Amdal Miljø Container AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Gjenvinning

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 13.02.2012

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Franzefoss Gjenvinning AS (org. nr. 975265412) kjøper Amdal Miljø Container AS (org. nr. 959814333)