Oslo Bolig og Sparelag ( OBOS ) – Fornebu Utvikling ASA

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Eiendom

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 31.01.2012

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Oslo Bolig og Sparelag ( OBOS ) (org. nr. 937052766) kjøper aksjer i Fornebu Utvikling ASA (org. nr. 990530297)