Forex Bank AB – aktiva fra Western Union Retail ServicesNorway AS / Western Union International Bank GmbH

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Pengeoverføringsvirksomhet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 31.01.2012

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Forex Bank AB (org. nr. 516406-0104, Sverige) erverver aktiva fra Western Union Retail ServicesNorway AS (org. nr. 988014419) og Western Union International Bank GmbH (org. nr. 988014419 NUF)