TGH Investments Ltd – STT Condigi Holding Aktiebolag

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Sykepleie og apotekervarer

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 27.01.2012

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

TGH Investments Ltd (org. nr. 6495681, UK) erverver alle aksjene i STT Condigi Holding Aktiebolag (org. nr. 556540 2889, Sverige)