Niam Fund V Kjøpesenter I Holding AS – Drammen Torget Vest AS/Tomtegata 36 AS/HPS Handel AS/Festningen AS/Festningen II AS/Eiendommen Strandpromenaden 70, 72, 74, 85 og Sliperiveien 2

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Eiendom

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 25.01.2012

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Niam Fund V Kjøpesenter I Holding AS (org. nr. 997051645) kjøper 100 % av aksjene i følgende selskaper Drammen Torget Vest AS (org. nr. 987243953), Tomtegata 36 AS (org. nr. 961696666), HPS Handel AS (org. nr. 984353189), Festningen AS (org. nr 876855232), Festningen II AS (org. nr. 989537873 samt Eiendommen Strandpromenaden 70, 72, 74, 85 og Sliperiveien 2