Aker Brygge Datter AS – KLP Eiendomsinvest AS / ANS Støperigata 2A / ANS Støperigata 2B

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Eiendom

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 18.01.2012

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Aker Brygge Datter AS (org. nr. 997434927) overtar KLP Eiendomsinvest AS (org. nr. 989149822), ANS Støperigata 2A (org. nr. 954479935) og ANS Støperigata 2B (org. nr. 954480399)