KLP Eiendom Oslo AS – Ibsenkvartalet Eiendom AS / Ibsenkvartalet Hjemmel AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Eiendom

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 18.01.2012

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

KLP Eiendom Oslo AS (org. nr. 990643733) erverver 100 % av aksjene i Ibsenkvartalet Eiendom AS (org. nr. 987988142) og Ibsenkvartalet Hjemmel AS (org. nr. 981354311)