Egmont Holding AS – AE-TV Holding AS ( TV2 Gruppen AS )

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Komersielle fjernsyns- og internettsendinger, annonsesalg

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 09.01.2012

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Egmont Holding AS (org. nr. 931601636) erverver enekontroll i AE-TV Holding AS ( TV2 Gruppen AS ) (org. nr. 989893939)