Forbrukersamvirket Sør SA (under navneendring til Coop Sørvest SA) – Coop Haugaland SA/Coop Høyland og Jæren SA

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Dagligvarehandel

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 18.12.2013

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Forbrukersamvirket Sør SA (under navneendring til Coop Sørvest SA, org. nr. 966833300) fusjonerer med Coop Haugaland SA (org. nr. 912491404) og Coop Høyland og Jæren SA (org. nr.947763288)