BBGI Management HoldCo S.à.r.l. / Sundt AS – Agder OPS Finansselskap AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Infrastruktur

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 28.11.2013

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

BBGI Management HoldCo S.à.r.l. (reg nr B164232, Luxembourg) erverver aksjer i Agder OPS Finansselskap AS (org nr 989795112). BBGI Management HoldCo S.à.r.l. og Sundt AS (org nr 974525836) vil ha kontroll i Agder OPS Finansselskap AS