Austevoll Seafood ASA / Kvefi AS – Norway Pelagic ASA / Welcon Invest AS / Egersund Fisk AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Pelagisk fisk, fiskemel og fiskeolje

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 22.11.2013

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Austevoll Seafood ASA (org. nr. 929975200) og Kvefi AS (org. nr. 812040332) oppretter joint venture og inkluderer selskapene Norway Pelagic ASA (org. nr.989094823), Welcon Invest AS (org. nr. 986056009) og Egersund Fisk AS (org. nr. 982983185)