Hendrik Veder Group B.V. – Cosalt Offshore Norway AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Leverandør til offshoremarkedet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 11.11.2013

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Hendrik Veder Group B.V. (org. nr. 24263260, Nederland) kjøper 50 % av aksjene i Cosalt Offshore Norway AS (org. nr. 965652442)