Ringeriks-Kraft Service AS – Nettservice Østlandet AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Entreprenørvirksomhet. Prosjektering og montasje av forsyningsnett for elverksbransjen

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 08.11.2013

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep