Uniteam Invest AS / IKM Industri-Invest AS – Uniteam Holding AS med datterselskaper

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Salg og utleie av container- og modul-baserte mobile løsninger

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 17.10.2013

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Uniteam Invest AS (under stiftelse) og IKM Industri- Invest AS (org. nr. 991781862) kjøper 100 % av aksjene i Uniteam Holding AS (org. nr. 910463187) med datterselskaper