Bridgepoint Advisers Group Limited – KGH Customs AB

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Spedisjonstjenester, momsrepresentasjon, konsulenttjenester innen tollfaget og grenserelaterte tjenester

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 09.10.2013

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Bridgepoint Advisers Group Limited (org. nr. 03880081, England) erverver enekontroll over KGH Customs AB (org. nr. 556870-4612, Sverige)