Resman AS / Intitutt for Energiteknikk – Restrack AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Reservoar- og brønnstudier i oljeindustrien

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 08.10.2013

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Resman AS (org. nr. 988300233) og Intitutt for Energiteknikk (org. nr. 959432538) oppretter joint venture og får felles kontroll over Restrack AS (org. nr. 999540538)