Veritas Petroleum Services B.V – DNV Petroleum Services AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Testing og sertifisering av drivstoffbunkere

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 04.10.2013

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Veritas Petroleum Services B.V (org. nr. 58848754, Nederland) erverver 100 % av aksjene i DNV Petroleum Services AS (org. nr. 998727626)