Bridgepoint Adviseres Group Limited – LOC Group Limited

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Leverandør olje- og gassindustrien

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 03.10.2013

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Bridgepoint Adviseres Group Limited (org. nr. 3880081, UK) kjøper aksjer i LOC Group Limited (org. nr. 4985989, UK)