Sandven Gruppen AS / S. Line Auto AS / Johannesen Invest GmbH – AS Autoservice

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Bilforhandler

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 27.09.2013

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Sandven Gruppen AS (org. nr. 990255075), S. Line Auto AS (org. nr. 988208523) og Johannesen Invest GmbH (org. nr. HRB10605PI, Tyskland) kjøper aksjer i AS Autoservice (org. nr. 910364200)