Sharp Electronics (Nordic) AB – SC Oslo Kontorsenter AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Engroshandel med datamaskiner, tilleggsutstyr til datamaskiner samt programvare

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 17.09.2013

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Sharp Electronics (Nordic) AB (org. nr. 556201-2327 Sverige) erverver kontroll over SC Oslo Kontorsenter AS (org. nr. 983639151)