SKA Invest AS – Hydro Aluminium Profiler AB / Hydro Aluminium Profiler AS (innmatkjøp av anlegg på Raufoss)

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Overflatebehandling og bearbeiding av aluminiumprofiler

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 17.09.2013

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

SKA Invest AS (org. nr. 989084399) kjøper aksjer i Hydro Aluminium Profiler AB (org. nr. 556267-3383, Sverige), og samlede aktiva i Hydro Aluminium Profiler AS (innmatkjøp av anlegg på Raufoss) (org. nr. 942613466)