Østfold Energi Vindkraft AS / Vardar Boreas AS – Kvalheim Kraft DA

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Produksjon av kraft

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 06.09.2013

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Østfold Energi Vindkraft AS (org.nr. 986373969) erverver aksjer i Kvalheim Kraft DA. Østfold Energi Vindkraft AS og Vardar Boreas AS (org.nr. 994536788) vil ha felleskontroll i Kvalheim Kraft DA (org.nr. 994701088)