Sika AG – Akzo Nobels Building Adhesives virksomhet

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Bygglim, festemateriell

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 30.08.2013

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Sika AG (org.nr. CH-170.3.000.608-8, Sveits) erverver bygglimvirksomheten fra AkzoNobel (‘Building Adhesives’), herunder Akzo Nobel Coating AS (org.nr. 914673631)