Helse Sør-Øst RHF / Pensjonskasse for helseforetakene i hovedstadsområdet – Akershus fylkeskommunale pensjonskasse

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Pensjon

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 28.08.2013

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Deler av Akershus fylkeskommunale (org.nr. 974358603) pensjonskasse fisjoneres til Pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsområdet (stiftet av Helse Sør-Øst RHF, org.nr. 991324968)