Låsgruppen AS – Låsesmedvirksomheten til Låsgruppen Wilhelm Nielsen AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Låser og låssystemer

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 23.07.2013

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Låsgruppen AS (org. nr. 977023637) erverver aksjer i låsesmedvirksomheten til Låsgruppen Wilhelm Nielsen AS (org. nr. 934372816)