Nordialog Stavanger AS – Virksomheter i Nordialogkjeden

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Mobilterminaler og IT utstyr

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 08.07.2013

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Nordialog Stavanger AS (org. nr. 982050928) fusjonerer med følgende virksomheter i Nordialogkjeden, Nordialog Kristiansand AS (org. nr. 976868838), Data Marine AS (org. nr. 976868838), Jæren Data AS (org. nr. 980876144), Jæren Data Dalane AS (org. nr. 987383658), Nordialog Midt-Norge AS (org. nr. 961360471), Teleconsult Ålesund AS (org. nr. 996807835), Teleconsult AS (org. nr. 985411190), Trendcom AS (org. nr. 997717260), Systemcom AS (org. nr. 951571938), Nordialog Innlandet AS (org. nr. 894571462) og Telehuset Innlandet AS (org. nr. 987472103)