NorgesGruppen Faghandel AS – TRN Invest AS ( Travel Retail Norway AS )

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Salg av toll- og avgiftsfrie varer på de største norske flyplassene

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 07.07.2013

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

NorgesGruppen Faghandel AS (org. nr. 980985148) kjøper aksjer i TRN Invest AS, under stiftelse, ( Travel Retail Norway AS ) og oppnår felleseie med annet selskap