Hydra Dutch Holdings 2 BV – Eden Springs Europe BV/Mey Eden Ltd/Mey Eden Production 2007 Ltd/Mey Eden Marketing 2000 Ltd/Mey Eden Bar-First Class Service Ltd/Café Espresso Italia Ltd

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Vannkjølere og kaffemaskiner

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 02.07.2013

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Hydra Dutch Holdings 2 BV (org. nr. 57945454, Nederland) erverver 100 % av aksjene i Eden Springs Europe BV (org. nr. 34192169), Mey Eden Ltd (org. nr. 51-131047-6), Mey Eden Production 2007 Ltd (org. nr. 51-399896-3), Mey Eden Marketing 2000 Ltd (org. nr. 51-296498-2), Mey Eden Bar-First Class Service Ltd (org. nr. 51-139017-1) og Café Espresso Italia Ltd (org. nr. 51-189044-4)