Gjensidige Forsikring ASA – Nordisk Forsikrings Service A/S

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Forsikring

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 02.07.2013

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Gjensidige Forsikring ASA (org. nr. 995568217) kjøper 100 % av aksjene i Nordisk Forsikrings Service A/S (org. nr. 17888641, Danmark)