Holding Cartonnagefabriek D. Hubregste B.V. – West Pack Emballasje AS / West Pack AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Emballasje

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 27.06.2013

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Holding Cartonnagefabriek D. Hubregste B.V. (org. nr. RSIN 006188886) erverver kontroll over West Pack Emballasje AS (org. nr. 979945086) og West Pack AS (org. nr. 867794662)