Visma AS – InStore IT Sør AS / InStore IT Vest AS / InStore IT Innland AS / InStore IT Midt-Norge AS / InStore IT Nord AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Betalingsløsninger

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 14.06.2013

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Visma AS (org nr 936796702) erverver InStore IT Sør AS (org nr 952104209), InStore IT Vest AS (org nr 866355002), InStore Innland AS (org nr 962341276), InStore IT Midt-Norge AS (org nr 983245013) og InStore IT Nord AS (org nr 996143767)