Norsk Hydro Produksjon AS – Vigeland Metal Refinery AS / AS Vigelands Brug

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Kraftproduksjon/aluminiumsverk

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 17.06.2013

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Norsk Hydro Produksjon AS (org.nr. 930187240) erverver aksjer i Vigeland Metal Refinery AS (org. nr. 917170312) og AS Vigelands Brug (org. nr. 923263985)