Herkules Private Equity III (Jersey-I) L.P. / Herkules Private Equity III (Jersey-II) L.P. – Umoe Schat-Harding Group AS / Noreq AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Leverandør til olje- og gassindustrien

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 10.06.2013

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Herkules Private Equity III (Jersey-I) L.P. og Herkules Private Equity III (Jersey-II) L.P. (org. nr. LP-I