IKM Consultants AS – Poseidon Consulting Services AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Ingeniør- og konsulenttjenester tilknyttet olje- og gassindustrien

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 24.05.2013

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

IKM Consultants AS (org nr 981403800) kjøper 100% av aksjene i Poseidon Consulting Services AS (org nr 984611013)