NorgesGruppen Spar Midt-Norge AS – Salhus Dagligvare AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Dagligvare

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 07.05.2013

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

NorgesGruppen Spar Midt-Norge AS (org.nr. 985315728) kjøper 100% av aksjene i Salhus Dagligvare AS (org.nr. 986825975)