Rambøll Management Consulting AS – The Performance Group AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Organisasjonsutvikling og ledelsesutvikling

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 03.05.2013

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Rambøll Management Consulting AS (org. nr. 987886609) kjøper samtlige aksjer i The Performance Group AS (org. nr. 984029012)