Egmont Hjemmet Mortensen AS – 3 bladtitler, c/o Schibsted Forlag AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Magasiner og blader

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 25.04.2013

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Egmont Hjemmet Mortensen AS (org. nr. 964441332) erverver 3 bladtitler som til nå er utgitt av Schibsted Forlag AS (org. nr. 979696752) gjennom en virksomhetsoverdragelse