ICA Norge AS – Maxika ( Dagligvarevirksomheten i RIMI Lyngåsen )

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Dagligvarehandelen

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 22.04.2013

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

ICA Norge AS (org. nr. 931186744) overtar virksomheten i Maxika ( Dagligvarevirksomheten i RIMI Lyngåsen, org. nr. 990970815)