Zurmont Madison Private Equity L.P. / EGS Beteiligungen AG / Johan G. Olsen AS – Boen AS / Bauwerk Holding AG

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Tregulv

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 19.04.2013

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Zurmont Madison Private Equity L.P. (org. nr. LP 892, Jersey), EGS Beteiligungen AG (org. nr. CH-020.3.033.574-4, Sveits) og Johan G. Olsen AS (org. nr. 980400689) kjøper aksjer i Boen AS (org. nr. 980400646) og Bauwerk Holding AG (org. nr. CH-320.3017.248-5, Sveits)