Andvord Invest AS – Maske Holding AS (under opprettelse)

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Forbruksmateriell til offentlig virksomhet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 27.03.2013

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Andvord Invest AS (org. nr. 990651388) kjøper aksjer i Maske Holding AS (under opprettelse)