Amfi Eiendom AS / Reitan Eiendom AS / Thon Reitan AS – Storebrand Kjøpesenter Sandens AS / Storebrand Kjøpesenter Moss AS / Storebrand Kjøpesenter Mosseporten AS / Storebrand Vålerveien 257 AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Utleie av næringseiendom

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 25.03.2013

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Amfi Eiendom AS (org.nr. 868234202) og Reitan Eiendom AS (org.nr. 830673822) oppretter fellesforetaket Thon Reitan AS (under stiftelse). Thon Reitan AS vil erverve Storebrand Kjøpesenter Sandens AS (org.nr. 978612903), Storebrand Kjøpesenter Moss AS (org.nr. 994511238), Storebrand Kjøpesenter Mosseporten AS (org.nr. 967760609) og Storebrand Vålerveien 257 AS (org.nr. 978686931)