Sektor Holding AS – Storebrand Kjøpesenter Down Town AS / Storebrand Kjøpesenter Glasmagasinet Drammen AS / Storebrand Kjøpesenter Buskerud AS / Buskerud Storsenterdrift AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Utleie av næringseiendom

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 22.03.2013

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Sektor Holding AS (org.nr. 998943078) erverver Storebrand Kjøpesenter Down Town AS (org.nr. 976770854), Storebrand Kjøpesenter Glasmagasinet Drammen AS (org.nr. 976770773), Storebrand Kjøpesenter Buskerud AS (org.nr. 976770900) og Buskerud Storsenterdrift AS (org.nr. 874416452)