Otto Olsen Holding AS – Norsk Pumpeservice AS / NP Eiendom AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Import og salg av pumper

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 22.03.2013

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Otto Olsen Holding AS (org. nr. 988847615) erverver samtlige aksjer i Norsk Pumpeservice AS (org. nr. 934814185) og NP Eiendom AS (org. nr. 943910928)