ICA Norge AS – Dagligvarevirksomheten i RIMI Lødingen ( Lødingen Lavpris AS )

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Dagligvarehandel

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 25.02.2013

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

ICA Norge AS (org. nr. 931186744) overtar dagligvarevirksomheten i RIMI Lødingen ( Lødingen Lavpris AS org. nr. 984051700)